Правни сделки с МПС-та: проблеми

Невинаги сключването на сделки за покупко-продажба, прехвърляне и др. на автомобили (МПС) е лесна задача. Понякога законодателството е източник на известни спънки пред заинтересованите лица. Затова Ви е необходима компетентната помощ на експертите по административно право. Съгласно последното (и в частност Закона за административните нарушения и наказания): се издават актове за нарушения на Закона за […]