Какво трябва да знаем за електро инсталацията у дома

елекроинсталация какво знаем

Ако се интересувате от това какво всъщност представлява ел.инсталацията, благодарение на която в дома ви има електричество, може би тази статия ще ви бъде интересна. За съжаление темата е обширна и едва ли можем да я засегнем изчерпателно, но поне можем да обясним основните неща, които стопаните на един уютен дом е добре да знаят. На първо място, не може да не споменем факта, че при неспазване на техника за безопасност и при намеса в електроисталацията без нужните знания и опит вие рискувате здравето и сигурността на семейството си.

Неизправни ел уреди и аварии в ел инсталацията могат да бъдат причина за късо съединение и пожар,

което е сериозна заплаха за живота и имуществото не само на вас и вашия дом, но и на цялата сграда. Поддръжката и ремонта на електрическата инсталация са едни от най-важните задачи за всеки загрижен за безопасността си стопанин. А тя може да бъде направена само от професионални фирми за ел.услуги. Вие можете да потърсите информация за добри фирми във вашия град и да се обърнете към тях за помощ, в случай на аварии по ел.мрежата или ел.уредите в дома ви. И така, какъв ток се използва в дома ви? В най-честите случаи жилищните сгради са снабдени с еднофазна електроинсталация, при която електрическият ток тече по два проводника с напрежение 220 V.

Ел.уредите в дома са свързани с електроинсталацията в т. нар. 3 кръга – осветление, обикновени контакти и усилени контакти. Принципа на тези кръгове е въз основа на мощността на захранване на уредите. Сечението на обикновените контакти е 2,2 mm². Предпазителят, който ги защитава е 16А, а допустимото им натоварване 4,4 kW. При изискване за захранване на уреди с по-голяма мощност се използват проводници с напречно сечение 4 mm2 и предпазител за 25 А. Допустимото натоварване е до 5,5 kW. Това се отнася за по-мощни уреди като бойлери, перални, готварски печки и др.

При възникване на авария или проблеми с електрическата инсталация трябва да се потърси специалист електротехник

Той има нужните инструменти и познания, за да установи повредата и да я отстрани. Същото се отнася и за монтаж и демонтаж на бушони, ел.уреди, ел.табла, осветителни тела и всичко свързано с електрическото захранване. За измерването на тока в дома можете да използвате фазомер, сонда за измерване на напрежението чрез светодиоди или уред наречен омметър или мултицет, който отчита с висока точност напрежение, сила и ел.съпротивление.