Правни сделки с МПС-та: проблеми

правни сделки мпс

Невинаги сключването на сделки за покупко-продажба, прехвърляне и др. на автомобили (МПС) е лесна задача. Понякога законодателството е източник на известни спънки пред заинтересованите лица. Затова Ви е необходима компетентната помощ на експертите по административно право. Съгласно последното (и в частност Закона за административните нарушения и наказания):

 • се издават актове за нарушения на Закона за движение по пътищата;
 • се издават актове за установяване на нарушения;
 • се налагат наказателни постановления.

Как да сключите договор за покупко-продажба на автомобил?

При подобни сделки от сферата на клона административно право лицата в общия случай са продавач и купувач (ФЛ или ЮЛ). За да се финализира сделката, са необходими техните подписи, нотариално заверени. Встъпилите в брак лица трябва да имат съгласието и на съпрузите си. Законът позволява страните да бъдат представлявани от трети лица, ако им е издадено пълномощно, също нотариално заверено.

Съществена част в клона административно право (а и във всички правни отрасли) са изрядно подготвените документи. В сферата на сделките за покупко-продажба на МПС такива документи са (подлежащи на нотариална заверка):

 • голям и малък талон на МПС (документи за собственост);
 • личните документи на продавача и купувача;
 • декларация за съгласие от другия съпруг;
 • документ за заплатен данък на МПС;
 • удостоверение за застрахователна стойност на МПС;
 • пълномощно, ако в сделката ще участва упълномощено от някоя от страните лице;

Какво можете да направите, когато желаете да обжалвате решения на КАТ?

Най-важно е да потърсите правна помощ от адвокат по административно право. Той може да съдейства своевременно, ако желаете да се разгледат въпроси, свързани с:

 • временното спиране от движение на МПС;
 • преместването на Вашето МПС при неправилно/ нерегламентирано паркиране, без да сте известени за това;
 • временно отнемане на свидетелството Ви за управление на МПС и др.

Винаги можете да потърсите правата си, ако сте употребявали алкохол, но органите на реда са установили до 0,5 хил. промила в кръвта Ви. В подобни случай изрично е посочено, че не сте извършили административно нарушение, нито подлежите на лишаване от правото да управлявате МПС. Но с всички тези обстоятелства са запознати адвокатите по административно право, от чието съдействие ще се нуждаете при всички положения.

Какво можем да предложи адвокат Астакова?

При нас можете да откриете експертна помощ във всички правни отрасли:

 • административно право;
 • търговско право;
 • наказателно право;
 • наследствено и семейно право;
 • международно частно право;
 • гражданско право;
 • др.

За такси, цени и хонорари можете да добиете информация, като се свържете с нас чрез някой от посочените начини: телефон, e-mail или на място.